Danh sách điểm đón/trả

Khu vực Ninh Bình

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Số 75 Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

Khu vực Hà Nội

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Trạm y tế Phường Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tổng đài hỗ trợ

19001531